Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 nho******** 3.908.000đ
2 su2******** 2.527.850đ
3 shi******** 935.000đ
4 Thu******** 925.180đ
5 dan******** 920.000đ
6 tru******** 710.000đ
7 nha******** 660.000đ
8 via******** 650.000đ
9 091******** 510.000đ
10 ton******** 250.000đ